Kto odziedziczy mój spadek?

Dnia ani godziny śmierci się nie wybiera. Niektórzy umierają przygotowani na przejście do wieczności, a inni nawet nie zdążą poukładać swoich spraw majątkowych.

Podział majątku a prawo spadkowe

Częstym problemem jest brak sporządzonego przez dopiero co zmarłą osobę testamentu. Jeśli sytuacja rodzinna jest jasna, wówczas nie ma z tym żadnego problemu, bo wiadomo, że wstępni dziedziczą przed zstępnymi. Jeśli jednak sytuacja jest bardziej skomplikowana, wówczas należy powołać się na prawo spadkowe i postępować według jego zaleceń. Pomocą w rozwikłaniu sprawy spadkowej może stać się adwokat od spraw spadkowych. Zna on doskonale zasady dziedziczenia zgodne z prawem spadkowym i można liczyć na jego fachowe zajęcie się naszą sporawą.

Kto w ogóle może dziedziczyć?

Zasadniczo, jeśli testament nie stanowi inaczej, dziedziczą bliskie osoby zmarłego. W odpowiedniej kolejności i w odpowiedniej części spadkobiercami są tu dzieci, małżonek, rodzeństwo, rodzice, a czasem także dzieci rodzeństwa. Sposób podziału majątku jest zależny przede wszystkim od tego, kto bierze udział w tym podziale, bo w zależności od składu osobowego tego podziału zmienia się też udział w majątku poszczególnych spadkobierców.

Czy warto pisać testament?

Dlatego doskonałym rozwiązaniem jest spisanie testamentu, ponieważ pozwala on na precyzyjne określenie, kto i w jakiej części ma dziedziczyć konkretny przedmiot, dobro bądź nieruchomość. Wówczas nie powinno już być wątpliwości co do tego, jak powinien wyglądać podział majątku po śmierci spadkodawcy. Jednak nie każdy testament jest spisany na tyle precyzyjnie, żeby można było według niego prowadzić satysfakcjonujące wszystkie strony postępowanie spadkowe. Czasami jest on nieczytelny albo nieprecyzyjnie nazywa dobra lub osoby, które miałyby je odziedziczyć. Warto więc zawczasu zadbać o to, żeby nasz testament został sporządzony w sposób czytelny, a jego treść była zrozumiała i jednoznaczna pod względem prawnym. Można w tym celu skorzystać z usług kancelarii prawnej lub notarialnej.

Więcej na ten temat tutaj: adwokat gdańsk prawo spadkowe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here