Alimenty a dochody rodzica.

Kwestia alimentów jest bardzo istotna w przypadku osób, którym one przysługują. Warto wiedzieć, jak przedstawiają się alimenty w świetle prawa.

Czy alimenty wlicza się do dochodu?

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych uznaje się że, alimenty które rodzic otrzymuje na dziecko wliczają się do dochodu. Nawet świadczenie 500+ jest zaliczane do dochodu rodzica ponieważ jest postrzegane jako przychód.

Wysokość alimentów

Ministerstwo Sprawiedliwości w 2015 roku wydało orzeczenie związane z przyznawaniem alimentów orzeczonych w związku z rozwodem rodziców, a ich średnia wysokość wynosiła 736,6 zł na dziecko. W przypadku rodziców była to niższa kwota 611,7 zł, a w przypadku małżonków już 781,4 zł.

Rozliczenie PIT a alimenty

Rodzice którzy otrzymują alimenty muszą zawrzeć to w rocznym rozliczeniu. Istnieje kilka wyjątków które zwalniają z tego obowiązku. Jednym z nich jest pobieranie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci, które nie są pełnoletnie czyli nie osiągnęły 18 roku życia lub gdy dzieci otrzymują rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny. Jeszcze jednym wyjątkiem objęte są dzieci do 25 roku życia, kiedy alimenty nie przekraczają kwoty 700 zł.

Czy wiesz od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość alimentów przyznaje się na podstawie artykułu 135 §1 ustawy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W związku z tym wysokość może zależeć od wielu czynników choć głównym czynnikiem jest miesięczny koszt otrzymania dziecka. Uwzględniając to, należy wziąć pod uwagę takie wydatki jak kosmetyki, naukę z uwzględnieniem zajęć dodatkowych, ubrania, jedzenie oraz opłaty które są pobieranie w związku z zamieszkaniem. Jednym z ważnych czynników jest również dochód obojga rodziców oraz czy spłacają swoje zobowiązania finansowe. Niestety zdarza się czasami że rodzice mogą zaniżać swoje miesięczne dochody.

W przypadku gdy wydatki na dziecko zwiększą się lub miesięczny dochód płacącego poprawi się, sąd może zwiększyć alimenty. Należy pamiętać że, jeśli rodzic płacący świadczenia alimentacyjne zaciągnie kredyt lub pożyczkę podczas gdy spłaca alimenty, taka sytuacja może nie zostać uwzględniona jako tak zwany czynnik obniżający potencjał finansowy.

Na wysokość alimentów wpływa również potencjał płacącego oraz jego wykształcenie, a nie tylko obecna sytuacja materialna. Na jego potencjał składa się wiek, wykształcenie stan zdrowia oraz jego możliwość do pracy w danym regionie.

Alimenty a zdolność kredytowa

Jak wiadomo, alimenty są wliczanie do dochodu rodzica dlatego osoby które pobierają to świadczenie posiadają wyższą zdolność kredytową. Taka sama sytuacja powstaje gdy rodzic otrzymuje 500+ na dziecko.

Osoby które są płatnikami alimentacyjnymi są w gorszej sytuacji, gdyż ich zdolność kredytowa spada przez co trudniej jest im dostać pożyczkę online lub też kredyt. Jedyną metodą na podniesienie i zwiększenie zdolności kredytowej jest znalezienie lepiej płatnej pracy. Taka osoba powinna również wiedzieć że, nie może zaprzestać płacenia swoich zobowiązań ponieważ jest to traktowane jako przestępstwo. W takim przypadku sankcją za to przestępstwo jest więzienie.

Alimenty a 500+

Gdy sąd ustala kwotę alimentów, nie bierze pod uwagę takich czynników jak świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej czy też świadczenia rodzinne. Zatem osoba która samotnie wychowuje dziecko nie musi się martwić że wysokość świadczeń alimentacyjnych spadnie gdyż świadczenie 500+ nie jest brane pod uwagę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here